Privacy

Privacy statement Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Meta4Books vindt uw privacy belangrijk. Zij handelt daarom in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens". Als u uw persoonsgegevens aan Meta4Books meedeelt, zullen die door haar worden verwerkt, bewaard en (her)gebruikt met het oog op de verwezenlijking van haar verenigingsdoel, bijvoorbeeld om u in de toekomst op de hoogte te houden van haar werking, van nieuwe of belangwekkende titels op de website of van haar acties en wedstrijden, of - indien u dat wenst - om u de elektronische Boekenbrief te kunnen toezenden. Door het meedelen van uw persoonsgegevens aanvaardt u de verwerking en bewaring en het (her)gebruik van deze gegevens in de aangegeven zin.

Daarnaast kan Meta4Books uw persoonsgegevens meedelen aan haar leden en aan de leden van Boek.be en haar ledenverenigingen (uitgeverijen, importeurs, distributeurs, boekhandels), of aan door haar zorgvuldig geselecteerde commerciële partners. Indien u dit niet wil, volstaat het een emailbericht te richten aan meta4books@boek.be.

Door een emailbericht aan meta4books@boek.be of door een brief aan het contactadres van de vereniging, kunt u bovendien op elk ogenblik te kennen geven dat u niet langer wil dat Meta4Books uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart of (her)gebruikt voor één of meerdere van de aangegeven doeleinden. In dat geval worden deze gegevens meteen, of bij deelname aan een wedstrijd of actie uiterlijk op het einde hiervan, gewist uit het gegevensbestand van Meta4Books, of wordt het de bewaring of het (her)gebruik daarvan beperkt in de door u aangegeven zin. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

U heeft daarnaast steeds recht op inzage, controle en aanpassing van uw persoonsgegevens. Dat kan door een emailbericht te sturen aan meta4books@boek.be of door een brief te verzenden naar het contactadres van de vereniging.

Alle berichten die u aan Meta4Books richt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zullen door haar binnen een redelijke termijn worden beantwoord.

Als u uw thuisadres meedeelt aan Meta4Books, zal u daarop alleen die informatie ontvangen die u heeft aangevraagd. U zal door Meta4Books alleen telefonisch worden gecontacteerd als u dit zelf heeft gevraagd of als het nodig is voor de organisatie van een wedstrijd of actie.

Contactadres en zetel van de vereniging Meta4Books vzw: Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout. Ondernemingsnummer: 0470.860.665. Email: meta4books@boek.be, Contactpersoon privacybeleid: Sofie Pauwels, Hoofd Metadatacentrum. Tel : 03/369.04.85 E. sofie.pauwels@boek.be

Als u vindt dat het privacybeleid van Meta4Books niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving of als u nog vragen daaromtrent heeft, kan u steeds contact opnemen met: Meta4Books (schriftelijk aan het contactadres of digitaal via meta4books@boek.be)of bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met contactadres: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, T. (02) 213 85 40, E. commission@privacycommission.be, W. www.privacycommission.be.

Op de website van de Commissie vindt u alle praktische informatie over de privacywetgeving en kan u de volledige wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten raadplegen.