Tarieven Boekenbank

Meta4books houdt bij de tarifering rekening met de omzet van de aangesloten organisatie. Jaarlijks worden de leden gevraagd hun omzet van het afgelopen boekjaar op te geven. Op basis van de omzet worden de leden ondergebracht in een omzetcategorie met een bijhorende tarief.

Nieuwe leden worden in het eerste jaar van aansluiting ingeschaald in de laagste omzetklasse, en zullen vanaf het eerstvolgende kalenderjaar gevraagd worden hun omzet in te dienen voor herberekening van het tarief.

Documentatie

Hier vindt u een overzicht van de tarieven: