DANTE

Over Dante

DANTE is de Databank voor Nederlandstalige TitelExploitatie en is de centrale databank van metadata over boeken voor het Vlaamse en het Nederlandse boekenvak. Het is dé databank van Meta4books en biedt een makkelijk oplossing om metadata af te nemen.

DANTE is een samenwerking tussen Meta4Books (Vlaanderen) en Centraal Boekhuis (Nederland)

DANTE biedt:

Import van metadata

DANTE wordt momenteel gevoed uit twee bronnen: Boekenbank en CB. DANTE maakt een optelsom van beide databanken en is daarom de meest volledige databank van de Lage Landen. DANTE bevat ongeveer 1.650.000 ISBN's.

Meta4Books werkt aan een manier om ook andere leveranciers (distributeurs, uitgevers, ..) rechtstreeks toegang te geven tot de databank, zowel via geautomatiseerde weg als via een online interface

Beheer van metadata

DANTE is een relationele databank. Dat wil zeggen dat er in de databank relaties gelegd worden tussen producten.

  • Elke product is voorzien van een ISBN
  • Producten die hetzelfde verhaal vertellen, worden aan elkaar gekoppeld via de NSTC code
  • Producten die dezelfde contributor (auteur, illustrator, ...) hebben, worden aan elkaar gekoppeld via het contributor id

In de mate van het mogelijke werkt Meta4Books met internationale standaarden.

In DANTE is er mogelijkheid om producten en contributors van verrijkte data te voorzien: filmpjes, foto's, leesfragmenten, quotes, biografieën, ...

​Afname van metadata

Alle metadata die in DANTE wordt opgeslagen kan afgenomen worden door geïnteresseerde partijen: webshops, uitgeverssites, bibliotheeksites, aggregators, auteurssites en communities.

REST-service

REST-service: aangesloten partijen kunnen titelgegevens afnemen via een REST webservice-koppeling. Via geäutomatiseerde processen kunnen zowel nachtelijks als real-time de meest recente relevante titelgegevens opgehaald worden, van de genres die voor die partij relevant zijn.

DANTE communiceert met de buitenwereld via een zgn RESTful web service: de client website kan informatie opvragen bij DANTE door een REST query te sturen naar DANTE, die op zijn beurt antwoord geeft en een XML-bericht terugstuurt.

Er zijn 3 API's beschikbaar:

  • Products API: deze API moet je aanroepen als je titelinformatie wil over een aantal titels op basis van bepaalde filters
  • Product API: deze API moet je aanroepen als je informatie wil over 1 specifieke titel
  • Zoek API: deze API moet je aanroepen als je rechtstreeks een zoekopdracht wil uitvoeren op Dante (obv solr technologie)

OnixPlus

Het XML-bericht wordt in twee versies aangeboden:

  • Versie Onix 2.1: de eerste webservice van DANTE. Deze blijft nog steeds beschikbaar voor bestaande afnemers
  • Versie Onix 3.0: de nieuwste webservice van DANTE. Meta4Books raadt nieuwe gebruikers aan om deze webservice te gebruiken.

​In deze onix-standaarden ontbreken echter enkele elementen om te kunnen omgaan met unieke auteursinformatie, en informatie over "werken". Daarom is gekozen om voor beide ONIX Plus te gebruiken, een licht gemodifieerd dialect, maar wel compatibel met de standaard.

Documentatie

Deze links geven u meer technische toelichting over de webservice:

API sleutel

Deze sleutel wordt ingevoerd om misbruik van de API te voorkomen. 

De sleutel is een  code bestaande uit 64 karakters (cijfers en letters). Als afnemer krijgt u een unieke code ter beschikking waarmee u toegang krijgt tot de API.
U kan nu reeds de sleutel in uw website integreren. 

U moet bij elke bevraging van de API de sleutel meegeven als parameter in de URL.

Aanvraag API sleutel

Wil u graag de webservice van DANTE een maand lang uittesten?
Wil u onderzoeken welke mogelijkheden deze webservice biedt?

Vul dan dit aanvraagformulier in. Een medewerker van Meta4Books neemt met u contact op.