Wat is een ISBN

Het ISBN (Internationaal Standaard Boek Nummer) is een unieke, wereldwijd gebruikte standaard voor de identificatie van boeken en aanverwante producten. De ISBN-standaard bestaat al sinds 1970 en wordt ondertussen in meer dan 150 landen gebruikt. De standaard wordt beheerd door ISBN International Agency.

Meta4Books verwerkt de ISBN-aanvragen voor Vlaanderen en Brussel, in nauwe samenwerking met het Nederlandse Buro ISBN in Culemborg.

Voor Vlaanderen en Brussel kunnen ISBN's aangevraagd worden via www.boekenbank.be. Lees er hier meer over.

Veelgestelde vragen

  Is er een vraag onbeantwoord gebleven dan kan u contact opnemen met het ISBN-kantoor via ISBN@meta4books.be of 03/303.43.48 (op werkdagen tussen 9u-17u).

   

  Ik wil een boek uitgeven. Waarmee moet ik rekening houden?

  Voor het uitbrengen van een publicatie dient u voornamelijk rekening te houden met twee zaken:

  1. het aanvragen van een ISBN: hoewel dit geen wettelijke verplichting is, wordt dit door alle verkooppunten als een onmisbaar gegeven beschouwd om een boek te kunnen verkopen. Het ISBN is het paspoort van een boek, waardoor het boek makkelijk kan ingebracht worden in een elektronische database, ook makkelijk kan teruggevonden worden in de boekhandel en aan de kassa kan gescand worden. Het boek bevat dus best achteraan het ISBN en daarmee verbonden ook de barcode. Via Boekenbank kunt u online een ISBN aanvragen. Dit duurt ongeveer drie werkdagen.
  2. een wettelijk depotnummer: in België bestaat een wet die voorschrijft dat iedereen die een boek uitgeeft, twee exemplaren dient te deponeren bij het wettelijk depot, zijnde de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

  Heb ik een ISBN nodig?

  Het doel van het ISBN is om elke titel die een uitgever publiceert snel en eenvoudig terug te vinden in databanken.

  Een ISBN is wettelijk niet verplicht, maar de toekenning van een ISBN aan een publicatie wordt sterk aanbevolen zodra u deze publicatie via een commercieel circuit (boekhandel, warenhuis, webshop…) beschikbaar wenst te stellen.

  Indien u een e-boek uitbrengt dat door slechts één retailer in exclusiviteit wordt verkocht in een formaat dat enkel op zijn website kan gekocht worden (bv. Amazon Kindle, Aple i-bookstore) en de retailer vereist geen ISBN, dan is het is niet noodzakelijk om een ISBN toe te kennen.

   

  Waaruit bestaat een ISBN?

  Een ISBN bestaat uit 13 cijfers en bestaat uit 5 delen:

  Soms worden tussenstreepjes of spaties gebruikt bij het weergeven van een ISBN, maar dit is niet nodig en maken geen deel uit van het ISBN.

  Wat is het EAN-nummer, en waar verkrijg ik een barcode?

  Het GTIN13 omvat de Europese Artikelnummering (EAN) maar ook het ISBN, de specifieke nummerreeks bedoeld voor boeken en boekgerelateerde producten. Het ISBN-nummer en wordt bij de ISBN-toekenning meegestuurd.

  Het ISBN-nummer kan je gebruiken om een barcode te maken. Een barcode kan u bij ons niet verkrijgen. Daarvoor kan u best contact opnemen met uw drukker of zelf online de barcode genereren via één van de dienstenleveranciers die dit gratis aanbieden. Zo kan u bijvoorbeeld deze website gebruiken.

  Indien u een barcode wenst te verkrijgen voor muzikale publicaties op CD, plaat e.d., dan kan u een GTIN-13-nummer aanvragen bij GS1. Een ISBN-nummer kan u alleen gebruiken voor boeken of boekgerelateerde producten.

  Wat is een uitgeversprefix?

  Het uitgeversprefix vormt de basis van een ISBN. Dit 'nummer' biedt aan de uitgever een "bereik" van ISBN’s.
  Hoe kleiner een prefix, hoe meer ISBN’s er beschikbaar zijn.

  Bijvoorbeeld:

  • 97884933179: een prefix van 11 cijfers geeft ruimte voor 10 ISBN’s
  • 9789490382: een prefix van 10 cijfers geeft ruimte voor 100 ISBN’s

  Het uitgeversprefix bestaat steeds uit drie delen:

  • De EAN-standaard (978)
  • De taalcode (90 of 94 voor het Nederlandse taalgebied)
  • Het uitgeversnummer

  Als een uitgever bij een ISBN-aanvraag een prefix ontvangt, kan hij dit gebruiken bij de volgende ISBN-aanvragen. Wanneer het maximaal aantal ISBN-nummers gegenereerd is, is het uitgeversprefix uitgeput. Dat betekent dat u een nieuw uitgeversprefix moet aanvragen.

  Nieuwe uitgevers en uitgevers waarvan het prefix uitgeput is, moeten een prefix aanvragen tijdens de ISBN-aanvraag. Een prefix aanvragen kan voor 1, 10, 100 ISBN's. Gelieve bij uw keuze rekening te houden met het aantal publicaties die u in de toekomst plant.

  Wat is het Wettelijk Depotnummer en het ISSN?

  Het Wettelijk Depotnummer wordt beheerd door de Koninklijke Bibliotheek in Brussel en is een identificatienummer dat bij wet verplicht is voor alle publicaties uitgegeven in België of door Belgische auteurs geschreven.

  Als uitgever heb je hiervoor een Wettelijk Depot-uitgeversnummer nodig, eveneens aan te vragen bij de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

  Er bestaat geen relatie tussen een ISBN-uitgeversnummer en het Wettelijk Depot-uitgeversnummer.

  Het ISSN is een identificatienummer voor tijdschriften. Het beheer hiervan is in handen van het ISSN-centrum van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

  Voor meer informatie, neem contact op met de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.

  Is door het ISBN mijn boek auteursrechterlijke beschermd?

  Neen, het ISBN zorgt niet voor auteursrechterlijke bescherming.

  U krijgt automatisch bescherming door het auteursrecht wanneer uw werk in een originele vorm is gemaakt en duidelijk het resultaat is van een intellectuele inspanning. Dit betekent dat personen die uw werk willen kopiëren, bewerken, verdelen, verfilmen, enz. uw toestemming moeten hebben en dat u de vrije keuze hebt om die te geven of niet. Bij het geven van die toestemming moeten de regels voor auteursrechtelijke overeenkomsten worden gevolgd. Beheersvennootschappen geven u daarin juridische bijstand.

  U kan wel een copyright notice © erbij plaatsen, maar dit hoeft niet om bescherming te krijgen.