raad van bestuur

Wijziging Raad van Bestuur

Er vonden recent een aantal wijzigingen plaats in de samenstelling van de Raad van Bestuur van Meta4books.