VRT

“Lang zullen we lezen”: Boekenplatform met metadata van Meta4books

VRT’s recent gelanceerde lezerssite ‘Lang zullen we lezen’ maakt gebruik van Meta4books' metadata. Tijdens de voorbereidingsfase adviseerde Meta4books uitgebreid over de mogelijkheden die het gebruik van onze metadata kan bieden.