Metadata aanleveren

Vlaamse uitgevers en distributeurs kunnen op verschillende manieren metadata aanleveren aan Meta4books.

Leveranciers van metadata hebben steeds een aansluiting nodig op Boekenbank. Meta4books splitst metadata op in een aantal categorieën. Lees er hier meer over

De metadata van alle leveranciers wordt verzameld in de databanken van Meta4books en ter beschikking gesteld aan afnemers: boekverkopers, webshops, partners van Meta4books (Buro ISBN, Gfk, Cultuurconnect, Librius, Koninklijke Bibliotheek Brussel).

Hoe manueel aanleveren?

Als u lid bent van Boekenbank, hebt u toegang tot www.boekenbank.be, waar u via het invulformulier boeken kan toevoegen en bewerken. Voor een verdere beschrijving van deze tool zie de handleiding voor leveranciers van Boekenbank.

Deze manier van werken is handig voor kleine uitgeverijen. Om een kleine hoeveelheid aan boeken te beheren hoeft u geen geautomatiseerde koppeling te leggen met Boekenbank.

  • Voordeel: u beheert uw eigen metadata.
  • Nadeel: het vraagt tijd en organisatie om metadata op tijd én correct bij te werken.

Hoe geautomatiseerd aanleveren?

Leveranciers kunnen hun titelgegevens in twee formaten aanleveren: in CSV of in Onix. Deze bestanden kunnen opgeladen worden via www.boekenbank.be of kunnen geplaatst worden op onze FTP-server.

Via de FTP-server kan er een koppeling gelegd worden tussen de interne databank van de leverancier en de databank van Meta4books zodat de leveranciers slechts in zijn interne databank metadata hoeft aan te passen. De aanpassingen worden automatisch doorgezet naar de FTP-server en vervolgens verwerkt door Boekenbank.

1. CSV47-formaat

  • Voordeel: eenvoudig te implementeren.
  • Nadeel: het formaat bevat slechts een beperkte set aan metadata. Voorbeelden: er kunnen maar 2 auteursnamen opgenomen worden, de rol van een auteur kan niet meegegeven worden, er kunnen slechts een aantal productvormen meegegeven worden. Content dient daarnaast nog apart opgeladen te worden via zip-files.

Meta4books raadt daarom het gebruik van deze CSV af, en geeft de voorkeur aan het gebruik van Onix. Wil je meer weten over CSV47 of het opladen van content? Bekijk dan de handleiding van Boekenbank voor leveranciers.

2. Onix for Books

  • Voordeel: het formaat bevat een uitgebreide set aan metadata. Meta4books gebruikt niet alle velden voorzien door Onix for books, maar kan gemakkelijk nieuwe velden of codes in gebruik nemen. In de Onix kunnen ook de contentbestanden zelf (of links) toegevoegd worden.
  • Nadeel: moeilijker te implementeren

Aanleveren in Onix kan enkel in Onix 3.0. 

Wil u meer weten over Onix, of wil u de handleiding bekijken, klik dan hier.