Aanpassingen import en export e-boeken bij Boekenbank

Sinds eind juni zijn er problemen bij het automatisch aanmelden van e-boeken via Boekenbank bij Centraal Boekhuis. Het probleem met het aanmelden van de e-boeken wordt veroorzaakt door een wijziging bij Centraal Boekhuis, waardoor de e-boektitels vanuit Boekenbank momenteel worden afgewezen. Bureau ISBN garandeert momenteel dat alle e-boeken die via Boekenbank worden aangeleverd manueel worden ingeladen in CB online.

Boekenbank heeft ondertussen bekeken welke aanpassingen er nodig zijn om er voor te zorgen dat e-boeken weer automatisch kunnen aangemeld worden bij CB. Boekenbank heeft een aangepast werkwijze voorzien voor het aanmelden en exporteren van e-boeken bij Boekenbank. Deze werkwijze zal eveneens een invloed hebben op het CSV-bericht dat Boekenbank exporteert. Er zullen nieuwe waarden voor het veld uitgavesoort en uitvoering in gebruik worden genomen voor e-boeken.

Zowel de uitgevers die e-boeken aanmelden bij Boekenbank, als de boekhandels die gegevens afnemen van Boekenbank zullen met deze nieuwe waarden rekening moeten houden.

In dit begeleidend document worden alle wijzigingen op een rijtje gezet. Deze aanpassing is momenteel nog niet in productie. Implementatie van deze wijzigingen omtrent de e-boeken wordt gepland begin september. De exacte implementatie zal via de Nieuwsbrief gecommuniceerd worden. Met vragen over het begeleidend document of implementatie kan u terecht bij de projectleide van Boekenbank via tine@boek.be