Documentatie referentiedatabank gereglementeerde boekenprijs beschikbaar !

Boekenbank is de referentiedatabank van de gereglementeerde boekenprijs die binnenkort in voege treedt (exacte datum van inwerkingtreding moet nog worden bepaald).

U kunt op onze website documentatie raadplegen die beschrijft wat zal veranderen voor leden die data in bulk (csv of Onix) van ons afnemen of aanleveren. Op die manier kunt u uw eigen systeem aanpassen waar nodig. 

Klik hier om deze documentatie te raadplegen. 
Als er bijkomende vragen zijn, kunt u contact opnemen met boekenbank@boek.be.