Fondswijzigingen en CB compactuitgevers februari - april 2021

Hier vindt u een overzicht van de fondswijzigingen in Boekenbank en de uitgevers die zich aansloten op de CB compacte dienstverlening voor de periode februari t.e.m. april 2021.                                                                                                                                  

Fondswijzigingen:

 • Stockmans Art Books verdeelt nu zijn eigen titels, en niet meer Exhibitions International. De fondscode in Boekenbank is STQSTQ.
 • Sinds 1 april wordt Uitgeverij Lias vertegenwoordigd door Elkedag Boeken in plaats van Agora. De fondscode AGOULB vervalt, de juiste fondscode is ELKULB. 
   

  CB compacte dienstverlening:

  Uitgeversnaam Prefix Fondscode
  14theroad 978909033319 CBHFRT
  Argo Special Media B.V. 978909027864 CBHASM
  B.E.C./Phoenix Books 97890831404 CBHBXB
  Born to Grow 97890820123 CBHBGW
  De Digitale School B.V 978909033142 CBHDDS
  De Stoerderij 978946155070 CBHDTY
  ILE Institute 97890830456 CBHILE
  I'm a Foodie Publishing 97890827002  CBHIFP
  Kyosei B.V 97890831544 CBHKYO
  LOBcom 97890831390 CBHLOB
  Mayru 978909031123 CBHMYU
  Merel Cooijmans 97890831472 CBHMCM
  Mindfulness school De Uil 978909033955 CBHUIL
  Nabij Producties Nijkerk 9789492055 CBHNNY
  Onderwijs maak je samen 9789079336 CBHOMJ
  Sijm Training & Coaching 978946402912  CBHSYM
  Stichting Elvenstone Foundation - Pixie 9789492020  CBHSEF
  The Grand Touring Company 97894642093  CBHGTC
  Uitgeverij Amsterdam Commercial Media 97890831484   CBHACM
  Uitgeverij Hartklopper 97890830816 CBHUHK
  Uitgeverij VrouwEnWijsheid 97890831119 CBHUVW