Fondswijzigingen september 2014

Meta4Books lijst hieronder alle fondswijzigingen op die gedurende de aangegeven periode  van kracht zijn. Alle fondswijzigingen die na deze periode bekend worden, zal u steeds in de nieuwsitems van deze website kunnen terugvinden, ook indien u hiervan nog geen bericht heeft gekregen via de Meta4Books-nieuwsbrief.

Pinceel Stripverspreiding verdeelt het fonds Koper Comics (uitgeversprefix 97811510). Er werd een nieuwe fondscode aangemaakt PNCKOC. Bestellingen worden doorgestuurd naar Pinceel Stripverspreiding.

Pinceel Stripverspreiding verdeelt het fonds TJ Editions (uitgeversprefix 9782930743). Er werd een nieuwe fondscode aangemaakt PNCTJE. Bestellingen worden doorgestuurd naar Pinceel Stripverspreiding.

De titels van het fonds De Correspondent (uitgeversprefix 97890822563) worden verdeeld door CB Vlaanderen. Er werd een nieuwe fondscode aangemaakt CBHKMA. De bestellingen worden doorgestuurd naar CB Vlaanderen.