Gereglementeerde boekenprijs vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 treedt de gereglementeerde boekenprijs in werking. Meta4books kreeg opdracht een referentiedatabank uit te bouwen voor de professionele uitgever en daarnaast een publiekstoegankelijke website waarop de gereglementeerde boekenprijs consulteerbaar is.

Meer informatie over de technische kant van de gereglementeerde boekenprijs vind je op deze site onder de rubriek "gereglementeerde boekenprijs" "http://www.meta4books.be/gereglementeerde-boekenprijs