Heeft u de enquete al ingevuld?

Metadata helpt dingen verkopen – dingen zoals een boek. Slimme uitgevers nemen metadata op in elke fase van de uitgeefworkflow. Zowel grote als kleine uitgevers zorgen voor een effectieve verkoop, marketing en distributie door efficiënt gebruik van metadata. Zo begint het artikel over gebruik van metadata in Digital Book World.

Deze zomer ontving u van ons reeds een oproep om de enquête "Metadata in de uitgeverij", waarin we willen nagaan hoe u omgaat met metadata en dit organiseert op de werkvloer. Wij ontvingen reeds heel wat reacties op onze enquête. Wij hopen met de verzamelde informatie een realistisch beeld te krijgen hoe u met metadata omspringt om u op de gepaste manier te helpen met uw metadata.

We herhalen graag nog een keer onze oproep aan iedereen die onze enquête over metadata nog niet invulde, om dat nog voor eind september te doen. Hoe meer antwoorden we krijgen, hoe realistischer en evenwichtiger de resultaten.

Alvast dank voor uw waardevolle medewerking!

Onze enquêteformulier vindt u hier.