Minisymposium copy editing - Taalunie & iMinds

Minisymposium: ‘De toekomst van Nederlandstalige software voor copyediting’

Bij copyediting worden teksten gecontroleerd op zaken als spelling, grammaticale constructies en stijlkenmerken. Dit proces, waarin de redactionele controle van teksten plaatsvindt, kan deels geautomatiseerd worden door gebruik te maken van taaltechnologie in een eindredactieprogramma. Steeds vaker vraagt de uitgeefwereld om eindredactieprogramma’s voor Nederlandstalige teksten. Ook tekstschrijvers en journalisten hebben behoefte aan zulke software. Taal- en spraaktechnologiebedrijven en kennisinstellingen zijn actief op dit gebied, maar gebruikers en ontwikkelaars weten elkaar niet altijd te vinden. De Taalunie brengt uitgevers, ontwikkelaars en inhoudelijk deskundigen daarom bijeen.
Hierbij rijzen enkele vragen: waaraan hebben gebruikers van software voor copyediting eigenlijk behoefte? En hoe ziet de toekomst voor Nederlandstalige eindredactieprogramma’s eruit?


Uitnodiging minisymposium
Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op het minisymposium  ‘De toekomst van Nederlandstalige software voor copyediting’ op 24 september in Antwerpen. Om meer inzicht te krijgen willen we op deze dag de behoeftes van uitgevers en de mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie samen met u verkennen. We staan stil bij zaken als huidige mogelijkheden, valorisatie, innovatie en onderzoek. Dit alles met als doel publicatietrajecten in de Nederlandstalige uitgeverswereld te ondersteunen.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@taalunie.org. We zien uit naar uw komst.

Een verzoek tot slot
Om vooraf een beeld te krijgen van de behoeftes van gebruikers, vragen wij u enkele vragen te beantwoorden. Ook als u niet aanwezig bent op 24 september, zijn we geïnteresseerd in uw behoeftes op dit vlak. Het invullen van de vragenlijst kost circa vijf minuten.