Onix Werkgroep 8 oktober 2015

Op 8 oktober om 13u30 vindt de halfjaarlijkse Onix Werkgroep plaats. Graag verwelkomen we u in het Huis van het Boek, Te Boelaerlei 37, te Borgerhout.

De ONIX Werkgroep is het gebruikersoverleg van ONIX gebruikers in Nederland en Vlaanderen. CB en Meta4Books zijn namens de ONIX Werkgroep Nederland-Vlaanderen aangesloten bij EDIteur, de organisatie die de ONIX standaard onderhoudt. Tijdens deze bijeenkomst wordt onderling afgestemd over de (gewenste) ontwikkelingen in de ONIX standaard in relatie tot de behoeftes van de markt.

Hieronder vindt u de agenda van de vergadering:

 

-            Verwelkoming

-            Verslag en actiepunten vorige vergadering 2 april 2015

-            Onix codelijsten issue 29 en 30

-            Voorstellen voor Editeur m.b.t codelijst issue 31

-            Vragen/Wensen van de leden van de werkgroep:

o   Meesturen hoofdpersonen

o   Meesturen leeftijdscategorie met platformafhankelijke indeling

o   Specificatie trefwoorden als zoekterm

o   Aangeven van content met of zonder opmaak

o   Andere

-            Onix werkgroep document

-            Onix 3 uitrol

Lees meer op de website van de Onix Werkgroep: http://www.onixwerkgroep.org/