Oproep klankbordgroep Boekenbank

Beste leden van Boekenbank,

 

Al reeds vijftien jaar helpt Boekenbank de boekensector door het aanbieden van een centraal punt voor boekeninformatie en orderbeheer. Boekenbank helpt op die manier haar leden in het dagelijkse reilen en zeilen in het boekenvak. Het platform heeft tijdens al deze jaren heel wat veranderingen ondergaan, en is nu klaar voor een nieuwe hoofdstuk.

 

Meta4books werkt volop aan de vernieuwing van Boekenbank. Een project waar we momenteel de eerste stappen in zetten via gebruikersanalyse en het in kaart brengen van architectuur en functionaliteiten. Het gaat om een groot project waarvan de uitvoering over meerdere jaren verspreid zal worden. Ondertussen kan u uiteraard blijven vertrouwen op de werking van de huidige Boekenbank. Meta4books beoogt een vernieuwing die de gebruiksvriendelijkheid verbetert, metadatabeheer centraal plaatst en de achterliggende architectuur moderniseert.

 

Voor deze vernieuwing wil Meta4books graag beroep doen op de kennis en input van haar leden. Meta4books stelt daarom een klankbordgroep samen die zal bestaan uit een aantal leden van haar vereniging (boekhandels, uitgevers en distributeurs) om haar bij te staan in dit project. In de klankbordgroep zullen de plannen en ontwerpen ter overleg voorgelegd en besproken worden.

 

Meta4books is op zoek naar een aantal gemotiveerde personen om drie à vier keer per jaar te overleggen. Tussentijds kan Meta4books ook via mail beroep doen op de klankbordgroep. In de klankbordgroep zal een evenwichtige doorsnede van het boekenvak vertegenwoordigd zijn.

 

De eerste vergadering is gepland in de tweede helft van januari 2016, en zal zich vooral focussen op het algemene kader van het project en de vernieuwing van het ISBN-kantoor (met een mogelijke uitbreiding naar de Gereglementeerde Boekenprijs).

 

Wil u graag betrokken worden bij de vernieuwingen van Boekenbank? Wil u mee denken aan de toekomstige functionaliteiten?

 

Stel u dan kandidaat via deze link om deel te nemen aan de klankbordgroep.

 

Meta4books zal op basis van de ingezonden kandidaturen de klankbordgroep samenstellen. Het is alsnog mogelijk dat u geen deel zult uitmaken van de klankbordgroep. Uiteraard houden wij u in dit geval verder op de hoogte van dit project. Wij hopen u alvast uw kandidatuur te mogen ontvangen.

Hiebij wenst Meta4Books u eveneens een voorspoedig 2016.

Het Meta4books-team