Summer Challenge - Metadata Wizard 2015

Met de Metadata Wizard wil het team van Meta4Books de leden motiveren om covers, flapteksten en leesfragmenten van alle beschikbare titels die uitgegeven zijn tussen 2010 aan te vullen op Boekenbank.

 

Tijdens de maand januari ontvingen alle Vlaamse uitgevers aangesloten bij Meta4Books een uitgeversrapportage, een overzicht van de metadata van hun titels op Boekenbank.

Bij de controle van de uitgeversrapportage viel onmiddellijk op dat sommige uitgevers een gigantische inspanning hadden geleverd. Deze uitgevers stegen ver boven het gemiddelde uit en lieten alle andere uitgevers ver achter zich wat betreft het aanvullen van de covers, flapteksten en leesfragmenten.

We trokken naar deze uitgeverijen en zetten de man of vrouw in de bloemetjes die er dagelijks voor zorgt dat de metadata van de titels wordt aangevuld op Boekenbank.

 

De gelauwerden zijn:

·         Diane Emmerman van Uitgeverij De Boeck

·         Ann De Laet van Uitgeverij Epo

·         Anny Mattan van Uitgeverij Davidsfonds

Zij delen met ons hoe ze dit resultaat bereikten en waarom dit zo belangrijk is.

 

Uitgeverij De Boeck: Diane Emmerman: “Alles wordt herleid tot discipline en timing. De discipline van het hele team bij De Boeck en een strakke timing voor het aanleveren van metadata, zijn de basis voor ons goede resultaat.”

 

Diane: “Als kwaliteit gedefinieerd wordt binnen de uitgeverij zorgt dit ervoor dat elke werknemer perfect weet wat er verwacht wordt van kwaliteitsvolle metadata. Hoewel centralisatie van de metadata belangrijk is, is het vooral een goede samenwerking op de werkvloer die ervoor zorgt dat alle metadata de juiste weg vindt.”

 

v.l.n.r. Gerda Ghysels, Diane Emmerman, Ismaël Bolzoni (De Boeck)

 

Uitgeverij Epo: Ann De Laet “Gewoon doen! Er in vliegen, aan de slag gaan en niet opgeven. Dat is de enige manier waarop de metadata-noot gekraakt kan worden.”

Ann: Een leesfragment is geen automatisch proces maar een commerciële beslissing  die samen met de uitgever wordt gedaan. Er wordt niet licht overgegaan bij de keuze van een passend fragment bij elk boek. Een leesfragment kies je dus met de grootste zorg.

 

Ann De Laet (EPO)

 

Uitgeverij Davidsfonds: Anny Mattan “Als ik het doe, dan doe ik het ook meteen grondig! Kennis van ál de data is belangrijk om tot een goed resultaat te komen”

Anny: “De foutenlijsten die we via Boekenbank kunnen raadplegen worden accuraat opgevolgd en bijgehouden. Zo houden we de vinger aan de pols voor wat betreft de metadata van onze titels.”

 

Foto: Anny Mattan (Davidsfonds)

De volgende rapportage wordt gepland in de zomervakantie zodat alle titels helemaal klaar zijn voor de najaarsverkoop én de Boekenbeurs. Deze actie heet de “Summer Challenge”. Vlak voor de zomer zullen alle aangesloten uitgevers en distributeurs een rapportage ontvangen van Meta4books, waarmee ze aan de slag kunnen. Weer wordt er gefocust op titels die bestelbaar zijn en die nog niet werden voorzien van een cover, flaptekst en/ of leesfragment. Ook dit maal zullen we kijken wie er een extra pluim verdient voor de prestatie die geleverd werd, en zal deze uitgever op gepaste wijze gehuldigd worden.

 

Zet jullie in de startblokken voor de Summer Challenge!