Wat is metadata?

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Door het toevoegen van metadata snappen databanken en applicaties wat de functie is van bepaalde data. Deze toegevoegde informatie, of metadata zorgt ervoor dat de basisinformatie te vinden, te controleren en te organiseren is. Door het opslaan van metadata kan basisinformatie makkelijker teruggevonden worden in zoekmachines bijvoorbeeld.
 
Het is handiger dit uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. In het geval van het boekenvak zou een uitgeverij de cover bijvoorbeeld als basisdata kunnen beschouwen. Maar een cover alleen is maar een beeld. Databanken of applicaties snappen niet wat er op dat beeld staat en begrijpen de link niet tussen het beeld en het boek. Dus voegt de uitgeverij extra data toe om duidelijk te maken dat het hier gaat over de cover van een welbepaald fysiek boek.
 
De eerstvolgende stap kan de aanpassing van de naamgeving van het beeld zijn, zodat de cover in relatie staat tot het fysieke boek. Dat kan gebeuren door het ISBN-nummer als naamgeving te gebruiken voor het beeld van de cover.
De uitgeverij kan allerlei bibliografische gegevens toevoegen zoals: de naam van de auteur, de titel van het boek, de taal, het aantal pagina’s,enz. De uitgeverij vult zo de data aan met andere data, de metadata, die iets meer vertellen over het boek en die er voor zorgen dat dit boek makkelijk vindbaar is in zoekmachines en applicaties.
 
Het volgende filmpje legt op een leuke manier uit wat metadata is:

http://www.youtube.com/watch?v=ulArB9DAnW4