Privacy

Meta4Books vindt uw privacy belangrijk. Zij handelt daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook AVG of GDPR genoemd) die op 25 mei 2018 in werking trad en dewelke oproept tot het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Als u uw persoonsgegevens aan Meta4Books meedeelt, zullen die door haar worden verwerkt, bewaard en (her)gebruikt met het oog op de verwezenlijking van haar verenigingsdoel, bijvoorbeeld om u in de toekomst op de hoogte te houden van haar werking, van haar acties en wedstrijden, of om u de nieuwsbrief per mail te kunnen sturen. Door het meedelen van uw persoonsgegevens aanvaardt u de verwerking en bewaring en het (her)gebruik van deze gegevens in de aangegeven zin.

Daarnaast kan Meta4Books uw persoonsgegevens meedelen aan haar leden en aan de ledenverenigingen binnen het Huis van het Boek, of aan door haar zorgvuldig geselecteerde commerciële partners. Indien u dit niet wil, kan u ons dit melden via email op info@meta4books.be.

U kunt ons bovendien via email op elk ogenblik te kennen geven dat u niet langer wil dat Meta4Books uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart of (her)gebruikt voor één of meerdere van de aangegeven doeleinden. In dat geval worden deze gegevens meteen, of bij deelname aan een wedstrijd of actie uiterlijk op het einde hiervan, gewist uit het gegevensbestand van Meta4Books, of wordt het de bewaring of het (her)gebruik daarvan beperkt in de door u aangegeven zin. U wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht.

U heeft daarnaast steeds recht op inzage, controle en aanpassing van uw persoonsgegevens. Een verzoek van die aard kan per email gericht aan info@meta4books.be.

Alle berichten die u aan Meta4Books richt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zullen door haar binnen een termijn van 30 werkdagen worden beantwoord.

Contactadres en zetel van de vereniging

Meta4Books vzw

Huis van het Boek

Te Boelaerlei 37

2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: 0470.860.665

Email: info@meta4books.be

Contactpersoon privacybeleid

Sofie Pauwels, Projectcoördinator Meta4books.

Tel: 03/369.04.85

Email: sofie.pauwels@meta4books.be

 

Als u vindt dat het privacybeleid van Meta4Books niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving of als u nog vragen daaromtrent heeft, kan u steeds contact opnemen met Meta4books op bovenstaande gegevens of bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) met contactadres:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel: 02/274.48.00

Email: contact@apd-gba.be

Op de website van de Commissie vindt u alle praktische informatie over de privacywetgeving.