Tips & Tricks

Verrijk uw publicaties met extra content (covers, beschrijvingen, excerpten en achterflappen)

Hoe kan u deze extra informatie opladen?

Covers, achteflappen, flapteksten en uittreksels opladen

- Covers e.d. opladen via de ledenomgeving

- Covers e.d. opladen via de FTP-server 

Hoe moeten de bestanden er uit zien die u kunt opladen? 

1. Covers

2. Flapteksten

3. Uittreksels

4. Achterflappen

 

Covers e.d. opladen via de ledenomgeving

 
 • Kies in het horizontale menu het tabblad 'Titelbestand' in het verticale menu 'Covers ed. opladen'
 • Het opladen zelf kan op twee manier:
 1. file per file
 2. Via een zip-file
 • Klik op 'bladeren' om het bestand te selecteren en daarna op te laden. Uw bestand wordt nu naar de Boekenbank server gebracht en verwerkt.
 • Na enkele minuten (naargelang de grootte van uw bestand), wordt er een rapport gepubliceerd in het kader 'content'.
 • Bevat de rapportnaam het woord 'succes', dan zijn al uw afbeeldingen ed. goed verwerkt.
 • Bevat de rapportnaam het woord 'error', dan zijn er met één of meerdere titels problemen ondervonden. Open het rapport om deze na te kijken en eventueel te verhelpen.
 
Tip: In een .zip-bestand kan u àl uw content (covers, flapteksten, ed.) voor àl uw titels samenvoegen en in één beweging opladen.
 
Opgelet: stop de content bestanden niet in een apart mapje vooraleer te zippen. De naamgeving van het zip-bestand is vrij te kiezen, maar let op dat de content-bestanden zelf steeds het ISBN als naam hebben.
 

Covers e.d. opladen via de FTP-server

 

Wenst u het oplaadproces te automatiseren, of wilt u zip-bestanden opladen die groter zijn dan 5 MB, dan gebruikt u het beste de FTP-server.

Op uw persoonlijke FTP-locatie is er een map voorzien waarin u covers kan onderbrengen. Dat is rechtstreeks in de map UPLOAD > Content

 

De contentbestanden op de FTP-server worden 1 keer per dag om 3u ’s nachts verwerkt. Opgepikte bestanden worden door Boekenbank verplaatst, eerst naar de subfolder ‘in verwerking’ en zodra ze helemaal verwerkt zijn naar de subfolder ‘fouten’ of ‘succes’, afhankelijk of het bestand volledig verwerkt werd of nog fouten bevatte.

Als een bestand fouten bevat, komt het terecht in de folder fouten. Enkel de lijnen met fouten worden niet verwerkt, alle andere lijnen uit dit bestand worden wel verwerkt.

In het foutenrapport dat staat onder ‘Rapporten’ kan u terugvinden welke lijnen niet verwerkt werden. Het foutrapport bevat enkel die orderlijnen die niet verwerkt zijn.

OPMERKING: Als u dus uw covers e.d.  via de FTP-server oplaadt, kan u uw foutenrapporten toch bekijken via de ledenpagina’s onder Covers e.d. opladen.

 

Hoe moeten de bestanden er uit zien die u kunt opladen?

 

1. Covers

De naam van de afbeelding moet overeenkomen met een geldig ISBN-13 nummer, dat in het bezit is van de uitgever/distributeur die de afbeelding oplaadt. De extensie kan jpg of gif zijn.

Voorbeeld          9789028927832.gif

                  9789028927832.jpg

Bestanden met ongeldige isbn-13 nummers, of bestanden met een geldig ISBN-13 nummer dat eigendom is van een andere uitgever/distributeur worden geweigerd.

Zorg er ook voor dat de covers geen witranden hebben.

2. Flapteksten

De naam van de flaptekst moet overeenkomen met een geldig ISBN-13 nummer, dat in het bezit is van de uitgever/distributeur die de afbeelding oplaadt. De extensie moet .txt zijn. Bovendien moet de flaptekst opgeslaan zijn in de encodering UTF-8.

UTF-8: Wat betekent dit concreet?

Als u flapteksten aanmaakt via WORD, Notepad of Kladblok, kiest u bij het opslaan steeds voor ‘Opslaan als (type)’: tekstdocument of Tekst zonder opmaak (*.txt).

Om dit bestand ook in de UTF8-codering te kunnen zetten, moet u nog een extra stap doorlopen.

 1. Indien u opslaat in een WORD-document:
  1. Kies in de menubalk ‘Bestand’ > Opslaan als
  2. Vul in het venster ‘Opslaan als’ het ISBN in als bestandsnaam en kies voor ‘Opslaan als’: Tekst zonder opmaak (*.txt)
  3. U krijgt een extra venster ‘Bestandsconversie’. U kiest hier voor Andere codering en duidt in het selectievenstertje ‘Unicode (UTF-8)’ aan.
  4. Kies ‘OK’. U hebt de flaptekst nu in de juiste codering opgeslagen.

 

 1. Indien u opslaat in Kladblok
  1. Kies in de menubalk ‘Bestand’ > Opslaan als
  2. Vul in het venster ‘Opslaan als’ het ISBN in als bestandsnaam en kies voor ‘Opslaan als type’: tekstdocument (*.txt)’
  3. Onderaan hetzelfde venster ziet u nog een veld: Codering. Klik op het pijltje en kies voor UTF-8.
  4. Kies OK. U hebt de flaptekst nu in de juiste codering opgeslagen.

 

Voorbeeld          9789028927832.txt

Bestanden met ongeldige ISBN nummers, of bestanden met een geldig ISBN-13 nummer dat eigendom is van een andere uitgever/distributeur worden geweigerd.

De tekst moet een objectieve beschrijving zijn van de inhoud. Superlatieven werken meestal contra-productief bij de lezer die de tekst dan niet meer ervaart als zijnde een objectieve beschrijving.

De tekst mag ook geen bibliografische gegevens (titel, auteur, isbn enz… ) bevatten omdat deze reeds worden getoond naast de flaptekst. 

De eerste 100 karakters of de eerste zin wordt gebruikt als intro op de overzichtpagina van de verschillende categorieën op Boekenbank. Deze is dus best een korte samenvatting van het Boek.

De tekst mag maximaal uit 2000 karakters bestaan.

 

3. Uittreksels

Een uittreksel kan zowat alles zijn. Meestal is het de inhoudstafel, maar het kan ook een aantal pagina’s uit een roman zijn, of een dubbele pagina van een strip die een beeld geeft van de tekenstijl.

Een uittreksel moet het ISBN-13 als naam hebben en .pdf als extensie. De naam van het .pdf bestand moet overeenkomen met een geldig ISBN-13 nummer, dat in het bezit is van de uitgever/distributeur die de .pdf oplaadt.

Voorbeeld          9789028927832.pdf

 

4. Achterflappen

De naam van het bestand met de achterflap moet overeenkomen met een geldig ISBN-13 nummer, dat in het bezit is van de uitgever/distributeur die de afbeelding oplaadt. Na het ISBN-13 wordt een a geplaatst om de inhoud aan te duiden. De extensie moet .jpg of gif zijn.

Voorbeeld          9789028927832a.jpg

                               9789028927832a.gif

Bestanden met ongeldige ISBN nummers, of bestanden met een geldig ISBN-13 nummer dat eigendom is van een andere uitgever/distributeur worden geweigerd.